Един от най-често срещаните проблеми, които срещаме в оборудването, инсталирано в по-малките населени райони и общини, омекотители на вода предназначени за защита на общините, или пък във водните омекотители, предназначени за защита на напоителни съоръжения в поливните общности, са спирането на електрозахранването. Тези прекъсвания на електрозахранването могат да бъдат по различни причини като прекъсвания на електрозахранването от електрическите компании или ако инсталацията е захранвана от слънчеви панели/батерии поради необичайно неблагоприятно време, което предотвратява тяхното презареждане.
Има много инсталации, които поради местоположението си и най-вече поради трудноста от поддържане на непрекъснат надзор(отдалечен район, тръднодостъпен), благодарение на технологии, разработени от IONCAL, нейните апарати не се посещават ежедневно, дори понякога не се посещават в продължение на седмици за визуален преглед. Ето защо с IONCAL продуктите може лесно да избегнете такива предизвикателни и неприятни ситуации да инсталирате , който не работи от седмици поради липса на захранване.
За всичко това марката IONCAL, която винаги е начело на новите технологии на пазара, завърши внедряването на оборудването, което използва технологията M2M (машина в машина). Това е система за известяване ако напрежението е спряло по някаква причина, да информира Клиента, че е необходимо да се провери ситуацията. Дава информация за реално време на ситуацията и работата на нашето оборудване.
Благодарение на тази технология, оборудването на IONCAL ще бъде трайно свързано към нашите сървъри, което ще ни позволи да имаме в реално време оперативната ситуация на нашето оборудване. По същия начин тази технология ще предава на нашите клиенти информация за работното състояние на тяхното оборудване.