Електрическите омекотители на вода с марката IONCAL са електронни системи, съставени от интегрални схеми, които с помощта на високочестотни импулси генерират променливи сигнали с електрически потенциал, адаптирани към различните размери на тръбите и потоците, които се третират.

 

Тази енергия се прехвърля във водата, през тръбата, която действа като кондензатор. Не се нуждае от каквото и да е вещество, за да постигне отлични резултати и допринася за опазването на околната среда, с простотата си на действие.

Предимствата на електронните омекотители на вода IONCAL в сравнение с всички други водни системи за пречистване от варовиковите инкрустации (котлен камък).

Това е електронен генератор, който произвежда честотни сигнали, подобни на тези при магнитния резонанс. Генерираните импулси във водата променят кристализацията на калциевия карбонат към не-инкрустираща форма. По такъв начин калцият не се отстранява от водата и остава в състава й, което е необходимо за питейна вода, тъй като Калцият е много важен и градивен минерал за нашето здраве. Кристалите на варовика вече могат лесно да се изхварлят с потока на водата в отворените вериги и чрез продувките във веригите с рециркулация.

Благодарение на IONCAL технологията превръщаме калциевите кристали на Калцит в Арагонит. С това успяхме да премахнем адхезионния капацитет на калциевия карбонат.