Поради високата работна температура, на която са изложени бойлерите и котлите, тяхната правилна функионалност е силно повлияна от натрупванията на варовиковите инкрустации или т.н.котлен камък. С увеличаване дебелината на слоя на натрупващият се котлен камък вътре, се влошава функционирането на бойлерите и котлите , което ще доведе до производствени загуби и пропорционално ще се повишат енергийните загуби като се увеличат също и производствените разходи. При по-големи натрупвания на котлен камък, може дори и да се деактивират напълно бойлерите и котлите.

Продуктите на IONCAL се справят успешно с този важен проблем и поддържа разходите минимални.