Натрупването на варовикови инкрустации в топлообменниците са сериозен проблем, който води до значителни енергийни загуби и влошаване на работа им. Това се отнася както за пластинчатите (Alfa Laval) така и за тръбните топлообменници. Варовиковите инкрустации са изолатор на топлина, т.е. топлината преминава много трудно през техният слой, което причинява силно намалена топлопроводимост на топлообменниците. Това съответно ще причини сериозни загуби на производителността,  консумацията на енергия се повишава, за да превъзмогне топлинните загуби, съответно и производствените разходи ще се увеличат.

IONCAL уредите ще разрешат този проблем.