Елементите на водохладителните и водоизпарителните системи в индустрията, са значително засегнати от варовиковите инкрустации, натрупани по тях. Поради тази причина тези важни системи не функционират правилно и е необходимо да се извърши ефективно пречистване/преработване/третиране на водата, за да се предотврати всеки проблем, причинен от натрупването на варовикови инкрустации.

 

В охладителните камери/кули, варовиковите инкрустациите не позволяват на пръскачките (дюзите), разположени в горната им част, да впръскват водата правилно, като обхват и количество. В допълнение към това, водните сепараторите се задръстват частично или напълно с варовикови отлагания, което прави тяхното функциониране напълно неефективно.

 

Варовиковите Инкрустации в изпарителните кондензатори водят до същият вреден ефект върху тяхното нормално фунциониране, предотвратява се правилното впръскване/разпределение на водата по всички тръби, които трябва да се охлаждат.

 

От друга страна, варовиковите отлагания прилепнали към тръбите, разположени под пръскачките, предотвратява оптималното охлаждане/топлоотдаване на течността преминаваща през тях(вода, амоняк и др.). Това води до значителни загуби на производителност, които причиняват значителни разходи за енергия, тъй като тези инкрустации принуждават изпарителния кондензатор да работи по-дълго време, за да постигне нужният охлаждащ/топлоотдаващ ефект. Всичко това води до иконимически загуби и понижаване коефинцента на полезно действие(КПД) на тези системи.

 

Цената на енергийни загуби поради натрупаните варовикови инкрустации расте с такава скорост, че с дебелина от само 0,8 мм, консумираната от компресора мощност се увеличава със 7%, докато капацитетът на топлоотдаване се намалява с цели 27%. С увеличаването на дебелината на натрупаните варовикови инкрустации, производителността намалява значително, а загубите се увеличават пропорционално.

 

Инсталирането на оборудване IONCAL против варовик в изпарителните и охладителни системи, ни позволява да имаме напълно чисти от варовикови инкрустации инсталации, работещи с пълен капацитет, високо КПД и максимално оптимизирана консумация на енергия. В допълнение към това опасноста от възникване на легионела(поради варовиковите отлагания) в инсталациите е сведена до минимум.

 

Оборудването на технологията IONCAL предотвратява постоянното използване на типичните анти-инкрустационни продукти(химикали) като води до спестяване на пари. Също така се удължава техническият живот на съоръженията(елементите от системите), тъй като те не са вече засегнати от корозионните проблеми, причинени от анти-инкрустационните химикали.