Варовитите инкрустации във водни помпи причиняват забиване на турбините и дифузорите. Поради това, производителността (дебитът) на помпите е сериозно засегната, тъй като няма достатъчно място за дължимия воден поток. В случай на сериозно замърсяване, водните помпи могат да останат забити и да не стартират поради количеството вар, прилепено към турбините и дифузорите.

Системите за измерване и управление на водни помпи, (превключватели на налягане и манометри) също са засегнати от проблемите на инкрустацията. Когато те са включени от варата и причиняват превключвателите за налягане да не работят правилно, като променят налягането на старт и стоп, както и манометрите дават грешки при четене.