+34 610 506 198 info@ioncal.com
Инсталиране на 3 електронни омекотители за вода за защита на цялата сграда от варовикови инкрустации.
За да се извърши правилната обработка на цялата водозахранваща система на сградата, за всяка инсталирана помпа е монтиран един електронен омекотител на вода.

 

Технологията IONCAL позволява бърза и лесна инсталация, без да се налага да се модифицира системата и без рязане на тръби. За всяко устройство е необходимо една точка на захранване.

 

След като омекотителите на вода са захранени, е необходимо само свързването на двата сигнални кабела към водопровода.

Чрез тази проста и ефективна система кабелите са свързани към тръбата. По този начин ние превръщаме тръбопровода, през който минава водата, в директен предавател на сигнала. Избягват се експлоатационни загуби, както в случаите на използване на различни други видове водни омекотители на пазара, като например, чрез навиване на намотки.
IONCAL технологията не променя химичния състав на водата. Водата, третирана с нашите електронни омекотители на вода, задържат всички нейни полезни свойства за организма. Технологията IONCAL е напълно екологична за разлика от традиционните омекотители със сол и смоли, тъй като не генерира замърсяващи отпадъци, които отиват в нашите реки.

 

Благодарение на технологията, разработена от IONCAL, в 95% от случаите не е необходимо да се режат или заменят тръби за правилното функциониране на електронните омекотители на вода.

Abrir chat