Инсталация на воден омекотител за Aguas de Saltillo (

Saltillo, Coah., México) на апарата E250 за 10″ (цола) тръба за обработка на максимален воден поток от 350 м3 / час.

Оборудването е предназначено за защита на водната система за Лас Ломас де Лурд в Салтийо.

Електронният омекотител е свързан към тръбата чрез фиксиране на два болта, заварени към тръбата, за да се осигури най-добрия контакт за предаване на ел.сигналите към водният поток.

Референция за удовлетвореност от ефективността при ползването на електронен омекотител, инсталиран във водната система.

Следващите изображения показват някои тръби с инкрустации преди инсталирането на противо-варовиковото оборудване IONCAL