Воден омекотител за тръби

Поради варовиковите натрупвания отвътре по стените на тръбите/тръбопроводите във водните системи в индустрията, потока преминаващ през тях се ограничава. Колкото е по-дебел слоят натрупан варовик вътре, толкова повече е ограничен водният поток. Това води до висока консумация на енергия поради затруднената работата на помпите, които трябва да функционират на по-високо налягане, за да компенсират съпротивлението от натрупаният варовик вътре по тръбите.

Електронните омекотители за вода IONCAL предотвратяват запушването на тръбите от варовикови отлагания, избягвайки загубата на оптимален поток, а също така и премахват натрупалият се варовик преди инсталацията на IONCAL водният омекотител. Т.е. Електронните омекотители на IONCAL предпазват водните инсталации от образуване на какъвто и да е варовик, а също така и премахват, старият натрупал се вече такъв преди инсталацията на IONCAL апарата.